Oslo Konserthus | Oslo Konserthus
Hold nede ctrl tasten og trykk + / - Hold nede cmd tasten og trykk + / -
AA
Arkivert
arrangement
-
Archived
show

Verdens vanndag 2023

ARKIVERT ARRANGEMENT / ARCHIVED SHOW

Kjøp gavekort
22mar
TidspunktPauseSalBilletter
Konserten starter presis* Slutt-tidspunkt er et estimat.

Verdens vanndag er den offisielle nasjonale markeringen av FNs "World Water Day". Til tross for at flere har fått tilgang på trygge drikkevannskilder de siste fem årene, er det fortsatt store utfordringer knyttet til vann, sanitærforhold og bærekraftig vannforvaltning. Fremgangen er langt fra rask nok til at verden skal nå FNs bærekraftsmål om rent vann innen 2030. Om vi skal nå målene må vi øke progresjonen – og ting må skje opp til fire ganger raskere enn det gjør nå. Derfor handler Verdens vanndag i 2023 om å akselerere endringene.

Vi må handle raskere for å kunne møte spesielt de globale, men også de nasjonale utfordringene. Hele én av fire mennesker i verden i dag mangler tilgang på trygge drikkevannskilder og enda flere har ikke tilgang på skikkelige toalett- og sanitærforhold. Vannforbruket øker, og i tillegg til personlig forbruk, er en sikker vannforsyning nødvendig både for produksjon av mat, varer og tjenester, samt energi. Samtidig må vi sikre en bærekraftig forvaltning av vannressursene våre gjennom vern av innsjøer, elver og våtmarker, inkludert økosystemtjenestene disse bidrar med. Norge er heldige, men også vi har utfordringer knyttet f.eks. til avløpsvann og forusensing, og ikke minst bærekraftig forvaltning av elver, innsjøer og kystvann. De siste årene har også vist at heller ikke vi er forskånet mot å i perioder måtte spare på drikkevannet.

På årets arrangement kan du høre en rekke spennende foredrag om vann og hvordan vi kan akselerere endringene for å møte globale og nasjonale utfordringer knytta til helse (drikkevann og sanitærforhold), bærekraftig vannforvaltning, utvikling og samarbeid.

Arrangører:
Den norske UNESCO-kommisjonen, Norsk hydrologiråd, Norsk vannforening og Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) i Tekna i samarbeid med NVE og NIVA.

Praktisk informasjon:
Du kan delta fysisk eller digitalt på seminaret. Velg format ved påmelding.

Opptak fra seminaret blir lagt ut på Vannforeningens YouTube-kanal og Norsk hydrologiråd sine sider i etterkant.

UN Water, koordineringsorganet for vannspørsmål innen FN, har lagt ut spennende bakgrunnsinformasjon på worldwaterday.org:.