Oslo Konserthus | Om Oslo Konserthus
Hold nede ctrl tasten og trykk + / - Hold nede cmd tasten og trykk + / -
AA

Om Oslo Konserthus

Hele Oslos musikkhus

Oslo Konserthus ligger i bydelen Vika og har siden åpningen i 1977 tatt sikte på å være en ledende arena i kultur- og musikklivet med et bredt tilbud til hele befolkningen. Verdens fremste artister og orkestre besøker jevnlig huset. Konserthuset består av to konsertsaler, diverse møte -og musikerrom, flere større foajéområder, forfriskningsbarer og billettekspedisjon, samt en kontorfløy. Oslo Konserthus eier plassen foran huset og lokalene under denne. Lokalene har tidligere huset Stenersmuseet, Sardine's og Club7. Nå heter lokalene Røverstaden. Konserthusets forplass, Johan Svendsens plass ble anlagt i forbindelse med byggingen av konserthuset i 1977, og ligger som et tak på bygningen som nå rommer Røverstaden.

Styret i Oslo Konserthus

Styreleder: Jafar Altememy- Administrerende direktør i Akershus Kollektivterminaler FKF

Styremedlem: Sjur Gaaseide- CEO Country Managing Partner Deloitte AS
Styremedlem: Hilde Barstad- Direktør i Stiftelsen Kirkens Familievern. Styreleder i Det Norske Teatret.
Styremedlem: Louise Winness Prestgard-Daglig leder Drammen Scener
Styremedlem: Stine Haugen- valgt av og blant de ansatte
Styremedlem: Hanne Berg- Festningsforvalter Forsvarsbygg, Akershus Festning


Administrasjon Oslo Konserthus AS

Administrerende direktør / CEO

Jørgen Roll

+47 951 45 500
Økonomisjef / CFO

Line Sveen

+47 918 73 255
Bookingsjef / Booking Manager

Silja Sakrisvold Borse

+47 415 34 610
Teknisk sjef / Technical Manager

Raymond Bjørningstad

+47 415 34 615
Markeds- & kommunikasjonssjef / Marketing & Communication Manager

Kristin Sundt

+47 415 34 612
PRODUKSJONSLEDER / PRODUCTION MANAGER

Kristoffer Silden

+47 415 34 628
Røverstaden - avdelingsleder

Terje Bontveit

918 61 693
Lydmester / Sound Engineer

Sverre Dæhlie

+47 415 34 618
Scenemester / Stage Manager

Steven Robert Alexander

+47 415 34 620
SCENEMESTER / STAGE MANAGER

Rolf Olav Riddervold

+47 415 34 619
Booking/utleie

Stine Haugen

+47 415 34 614
Arrangementsansvarlig / Event Manager

Kjetil Polden

+47 415 34 611
RØVERSTADEN - PRODUKSJONSANSVARLIG/ RØVERSTADEN PRODUCTION MANAGER

Rannveig Tarberg

483 48 568
Grafisk designer / Graphic designer

Mari Lillehagen

+47 415 34 613
Økonomikonsulent / Finance officer

Vivian Lyseggen Solberg

+47 415 34 622

Billettluke/Box Office

23 11 31 11
Restaurantdrift

Fursetgruppen v/Stine Sørum

+4723113150
Driftstekniker / operating technician

Jørn Pettersen

415 34 616

Oslo Konserthus etterlever åpenhetsloven

Oslo Konserthus etterlever åpenhetsloven, som betyr:

«Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

Oslo Konserthus har i avtaleverk og betingelser for utleie av våre lokaler at leieforhold kan sies opp og avsluttes hvis prinsippene både i Åpenhetsloven og også Oslomodellen brytes.

Kort historikk om Oslo Konserthus

Det ble ofte sagt at det var en skam at hovedstaden ikke hadde noen stor konserthall. Men det skulle gå lang tid før ønsket ble realisert. Først da Filharmoniske Selskap ble opprettet på starten av 1900 tallet kom spørsmålet opp igjen. Oslo Kommune gikk faktisk til det skritt å legge opp et konserthusfond av Kineomatografenes overskudd. Men lenger kom man ikke.

Arbeidet med å få bygget et konserthus tok først til rett etter siste verdenskrig. Endelige planer ble fremlagt i 1965 bygget på arkitekt Gösta Åberghs konkurranseutkast fra 1957. Det ble lagt stor vekt på at konserthuset skulle være et representativt byggverk av høy standard og med avansert utstyr.

Det var opprinnelig kommunens plan å legge Konserthuset på en tomt ut mot Rådhusplassen, men et omdiskutert makeskifte førte til at Konserthuset ble plassert et annet sted i samme kvartal, mens Wilhelmsens rederi fikk disponere konserthustomten til sitt kontorbygg

Selskapet Oslo Konserthus AS ble stiftet i oktober 1966 og den 22. mars 1977 ble dørene åpnet! Bygget ble tegnet av den svenske arkitekten Gösta Åbergh. Fasaden er dekket med lys grå «Tolgagranitt» som er en trondhjemitt fra Tolga i Østerdalen. Store Sal har plass til 1404 publikummere samt ca. 200 i podieterrassen. Lille sal har plass til 266 publikummere.

I forbindelse med åpningen i 1977 gav Arne Nordheim Konserthuset en lydkomposisjon som fortsatt benyttes til å varsle publikum om at pausen
nærmer seg slutten. Signalet som Nordheim har kalt «Innkalling» er hentet fra komposisjonen Pace (Fred), som han i 1970 laget på bestilling fra polsk radio og tilegnet Jozef Patkowski. Råmaterialet består av opptak av at en mann, en kvinne og en gutt leser menneskerettighetene samtidig, men i forskjellig tempo. Lyden ble bearbeidet i Studio Eksperymentalne Polskiego Radia slik at teksten ikke gjenkjennes. Stemmene er omformet til klokkeaktige lyder. Innkalling er i Konserthuset et signal på tre minutter, identisk med den midterste delen av det elektrofoniske verket Pace.

I september samme år ble det spesialbygde orgelet (med 7092 piper fra Göttingen, Tyskland) innviet.

Konserthusets hovedinngang/publikumsinngang er fra denne plassen som er oppkalt etter den kjente norske komponisten Johan Svendsen. På plassen står skulpturene "Heptakord" av Turid Angell Eng og "Jordmusikk" av Harald Oredam.

"Heptakord" som betyr en syvtonersrekke, er en skulptur med syv figurer i bronse som står samlet og ser ut til å danne et kor som synger.

"Jordmusikk" er en 14 x 8 x 5 meter stor skulptur med krafige organiske kobberformer. Den danner en portal inn mot Konserthusets hovedinngang. Harald Oredam beskriver sin skulptur som unge trær som er så tynget av snø at de nesten er tvunget i bakken. Den skal også gi assosiasjoner til orkestres partitur hvor de ulike musikalske linjene flettes i hverandre.

Siden åpningen i 1977 har over 9 millioner av mennesker hatt store opplevelser i Oslo Konserthus!

Rett under Oslo Konserthus finner du Røverstaden med klubbscene, bar og en rekke kreative bedrifter under ett og samme tak!
Røverstaden er et sted med høyt aktivitetsnivå og bidrar til et variert kulturtilbud i vår del av byen. Sammen med Oslo Konserthus og nye prosjekter i området er Røverstaden et levende og kreativt møtepunkt for hele Oslo.Ved åpningen av Oslo Konserthus uttalte daværende styreleder Brynjulf Bull:

"Det hus som nå står ferdig, vil gi rom for et rikt og variert musikkliv med ringvirkninger til alle sider av vårt kulturliv i hovedstaden som i hele landet vårt."

Og siden åpningen har Oslo Konserthus virkelig beriket Oslo sitt kulturliv. Store verdensstjerner, fantastiske orkestre, nasjonale sangartister, spektakulære show, det meste innen de fleste genrer har stått på scenen i Oslo Konserthus.